Nyheter

ARBEIDSPROSESS

Som profesjonell billedkunstner i Norge får man stadig vekk bemerkninger fra publikum om at de synes arbeidene våre er fine , men for kostbare . 

Dette tror jeg hovedsaklig skyldes manglende kommunikasjon mellom oss som profesjonelle billedkunstnere og publikum - spesielt om det som skjer i den omfattende ARBEIDSPROSESSEN - altså det som skjer mellom IDE´en til et bilde , en skulptur , et tekstilarbeid , et grafisk trykk osv. og DET FERDIGE ARBEIDET . Kanskje er vi ikke flinke nok til å vise dere publikumere hvordan vi arbeider ? (Det er også viktig å ta med seg at de aller fleste av oss har en pluss-minus 5 års Kunstutdanning fra en Kunsthøyskole eller et Akademi på baken ; jeg har min hovedutdanning fra KHIB/Kunsthøyskolen i Bergen med bl.a.med 1års fordypning i serigrafi/silketrykk).

For å prøve å bøte litt på dette vil jeg gi et eksempel på hvor omfattende en slik prosess kan være illustrert gjennom abeidsprosessen med de små collage-boxene mine -i tekst og bilder :  

 

 

ARBEIDS-PROSESS COLLAGE-BOX steg for steg :

Jeg starter med en ferdig oppkuttet 3 mm tykk bokpapp i boxens standardformat 12x9cm og ei treramme i samme format med dybde 4 cm. 

Alle boxene har et blikkfang/”vindu” , og dette skjæres først ut av bokpappen med en tynnbladet tapetkniv for å skape en tilsiktet dybdevirkning. 

563308_10151764657505404_1187311268_n.jpg

Deretter printer jeg ut 3-4 eksemplar av box-motivet og limer ett av disse på bokpappen som referanse/bakgrunn, mens de andre eksemplarene brukes til å skjære ut de øvrige delene/figurene i motivet .

 

Disse skjæres røfft ut , og limes på en en spesialpapp i 3 forskjellige tykkelser . 

Etter at limen er herdet , kan finarbeidet begynne : 

Her bruker jeg en sylskarp skalpell til å finskjære alle delene/figurene med den aller største nøyaktighet ! Deretter falses kantene på hver figur - før de pensles med gulldekor og legges til tørk . 

Når gull-dekoren er tørr , starter presisjons-arbeidet med å lime alle delene/figurene nøyaktig på plass på bakgrunnen . Til slutt limes ”vindus-motivet” på fra baksida og forsegles med en tykk papp. 

 

Etter at limen er herdet , starter lakkeringa (må bruke maske) i et rom med utsugsvifte hvor jeg sprayer boxene med en lysekte klarlakk av beste kvalitet .

 

Når lakken er herdet etter ca 12 timer , slipes/mattes den ned med stålull og renses med white-spirit – en prosess som gjentas helt til lakken har fått den ønskelige tykkelse og glans. 

 

Box-motivet limes deretter på treramma som nå er malt i svart acryl , og hele den ferdigmonterte boxa får et siste lakkstrøk. 

 

Til slutt limes CVen min ”inni” og collage-boxa er ferdig !

Utstilling Larvik Kunstforening 18/2-19/3 2017

Arne Nilsskog

Dette lille stykke tekst er også et bilde. Det kan ikke forstås med mindre logikk utelukkes og sinnet åpnes. Alle Nilsskogs bilder er kun uttrykk for en enhetlig tanke, – en lysets tanke. Lys blir således det eneste tema, – der formelementene og stilartene, selv om de synes forskjellig, er det samme. Form må nødvendigvis skifte, fordi lyset og sinnet er ubegrenset. Ideen kan ikke rommes i en form, og derfor oppstår mange former. Nilsskogs identitet er det som forandrer seg. «Å ignorere disse skiftningene vil for meg bety tap av frihet i en verden som gjerne ønsker at alt skal være fast og ha bestemte former.» Arne Nilskog

 

Chris Rønneberg

Rønneberg forsøker i sine bilder å observere, studere og hente elementer i omgivelsene som kan si noe om mennesket og den verden vi lever i bl.a. gjennom kunsthistorien , samtidskunsten og ikke minst media . Popkunstens grafiske uttrykk og samfunnskritikk har alltid inspirert Rønneberg.

Hans hovedteknikker er serigrafi (silketrykk) og fotobasert collage som han også tidvis kombinerer . Rønneberg arbeider ofte serielt ; dvs. at han repeterer det samme bilde flere ganger slik at det danner et mønster hvor helheten er det viktigste – ikke det enkelte bildet.

https://www.facebook.com/events/961966450569745/