Nyheter

Utstilling Larvik Kunstforening 18/2-19/3 2017

Arne Nilsskog

Dette lille stykke tekst er også et bilde. Det kan ikke forstås med mindre logikk utelukkes og sinnet åpnes. Alle Nilsskogs bilder er kun uttrykk for en enhetlig tanke, – en lysets tanke. Lys blir således det eneste tema, – der formelementene og stilartene, selv om de synes forskjellig, er det samme. Form må nødvendigvis skifte, fordi lyset og sinnet er ubegrenset. Ideen kan ikke rommes i en form, og derfor oppstår mange former. Nilsskogs identitet er det som forandrer seg. «Å ignorere disse skiftningene vil for meg bety tap av frihet i en verden som gjerne ønsker at alt skal være fast og ha bestemte former.» Arne Nilskog

 

Chris Rønneberg

Rønneberg forsøker i sine bilder å observere, studere og hente elementer i omgivelsene som kan si noe om mennesket og den verden vi lever i bl.a. gjennom kunsthistorien , samtidskunsten og ikke minst media . Popkunstens grafiske uttrykk og samfunnskritikk har alltid inspirert Rønneberg.

Hans hovedteknikker er serigrafi (silketrykk) og fotobasert collage som han også tidvis kombinerer . Rønneberg arbeider ofte serielt ; dvs. at han repeterer det samme bilde flere ganger slik at det danner et mønster hvor helheten er det viktigste – ikke det enkelte bildet.

https://www.facebook.com/events/961966450569745/